PRŮBĚH KURZŮ

PRVNÍ POMOC PRO FIRMY

Teoretická část

 • Problematika tísňového volání

 • Teorie akutních stavů zaměřena na aktuální pracovní prostředí a podmínky

 • Autonehoda - jak se zachovat

Praktická část

 • Zástava krvácení

 • Ošetření ran a úrazů

 • Vybavení lékárničky

 • Křečové stavy

 • Dušnost

 • Bolest na hrudi

 • Vdechnutí cizího tělesa

 • Nácvik resuscitace s použitím AED

 • A spousta dalšího…!

Závěr

 • Kurz je zakončen závěrečnou diskuzí

Délka kurzu: 4 hodiny

PRVNÍ POMOC PRO PEDAGOGY

Teoretická část

 • Problematika tísňového volání

 • Teorie akutních stavů

 • Podávání léků

 • Doprovod pedagoga ve voze zdravotnické záchranné služby

Praktická část

 • Zástava krvácení

 • Ošetření ran a nejčastějších úrazů

 • Vybavení lékárničky

 • Křečové stavy

 • Otravy

 • Alergické reakce

 • Vdechnutí cizího tělesa

 • Nácvik resuscitace s použitím AED

 • A spousta dalšího…!

Závěr

 • Kurz je zakončen závěrečnou diskuzí

Délka kurzu: 4 hodiny

PRVNÍ POMOC PRO ŽÁKY ŠKOL

Teoretická část

 • Fungování integrovaného záchranného systému a přiblížení fungování samotné zdravotnické záchranné služby, telefonní linky 150, 155, 158 x 112

 • Problematika tísňového volání včetně využití moderních technologií (chytré hodinky, chytrý telefon, …)

 • Orientace v terénu

 • Zásady bezpečnosti při poskytování první pomoci

 • Autonehoda - jak se zachovat

 • Základy první pomoci

Praktická část

 • Zástava krvácení

 • Ošetření ran, obvazová technika

 • Úrazy - zlomeniny a jiné

 • Křečové stavy

 • Vdechnutí cizího tělesa, dušení

 • Kolaps

 • Přístup k osobě v bezvědomí

 • Nácvik resuscitace s použitím AED

 • A spousta dalšího…!

Závěr

 • Kurz je zakončen závěrečnou diskuzí a zopakováním probrané tématiky

Délka kurzu: 4 vyučovací hodiny

KURZ PRO ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

Teoretická část

 • Fungování integrovaného záchranného systému a přiblížení fungování samotné zdravotnické záchranné služby

 • Problematika tísňového volání

 • Příprava zdravotnické dokumentace pro ZZS

 • Seznámení s nejnovějšími guidelines včetně rozšířené KPR

 • Specifika péče u vybraných akutních stavů (interní, chirurgické, neurologické,…)

Praktická část

 • Zástava krvácení

 • Nácvik použití pomůcek

 • Ošetření ran a úrazů

 • Křečové stavy

 • Vdechnutí cizího tělesa

 • Nácvik rozšířené resuscitace s použitím AED včetně dostupných pomůcek

 • Zajištění pacienta před příjezdem ZZS

 • A spousta dalšího…!

Závěr

 • Kurz je zakončen závěrečnou diskuzí

Délka kurzu: 4 hodiny

Kurzy první pomoci pro veřejnost

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ

Teoretická část

 • Problematika tísňového volání

 • Teorie akutních stavů u dětí (nejčastější dětská onemocnění - horečky, laryngitida, epiglotitida, otravy,...)

Praktická část

 • Zástava krvácení

 • Ošetření ran a nejčastějších dětských úrazů (zlomeniny, popáleniny,...)

 • Febrilní křeče a další křečové stavy

 • Alergické reakce

 • Vdechnutí cizího tělesa

 • Nácvik resuscitace dítěte s použitím AED

 • A spousta dalšího…!

Závěr

 • Kurz je zakončen závěrečnou diskuzí

 • Každý účastník obdrží potvrzení o účasti

Délka kurzu: 4 hodiny

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Teoretická část

 • Problematika tísňového volání

 • Teorie akutních stavů (otravy, panická ataka-hyperventilace, ...)

 • Autonehoda - jak se zachovat

Praktická část

 • Zástava krvácení

 • Ošetření ran a úrazů

 • Vybavení lékárničky

 • Křečové stavy

 • Dušnost

 • Bolest na hrudi

 • Vdechnutí cizího tělesa

 • Nácvik resuscitace s použitím AED

 • A spousta dalšího…!

Závěr

 • Kurz je zakončen závěrečnou diskuzí

 • Každý účastník obdrží potvrzení o účasti

Délka kurzu: 4 hodiny

JAK NAŠE KURZY PROBÍHAJÍ

Teoretická část kurzu je doprovázena poutavou prezentací. Lektor Vás seznámí s teoretickými základy. Informuje vás o nejnovějších postupech. Seznámí Vás s fungováním IZS a problematikou tísňového volání.

V praktické části si vyzkoušíte, jaké je to přistoupit k osobě v bezvědomí. Zkusíte si také provedení základní neodkladné resuscitace na figurínách. Seznámíte se s použitím AED (automatizovaného externího defibrilátoru), polohováním, obvazovou technikou a dalšími postupy např. manévry při dušení cizím tělesem.

POMŮCKY NA KURZECH - CO POUŽÍVÁME

Figuríny pro nácvik resuscitace - novorozenec, dítě, dospělý

Automatizovaný externí defibrilátor - AED

Cvičné adrenalinové pero - EpiPen

Zdravotnický materiál - Obinadla, škrtidla, turnikety, pomůcky k ošetření popálenin,...

Cvičná vesta pro vypuzovací manévr při vdechnutí cizího tělesa – Vesta AC FAST – zábavnou formou si vyzkoušíte Heimlichův manévr

Závěr kurzu je ukončen společnou diskuzí, kde vznikne prostor k tomu, zopakovat si důležité poznatky a zpětnou vazbu.