KURZY

PRVNÍ POMOC
PRO FIRMY

Naučte se být hrdinou ve své práci – naučte se poskytnout první pomoc svým kolegům!

Nezáleží na tom, kde pracujete, ať jste na úřadě, na prodejně, či na stavbě.

Naše kurzy umíme přizpůsobit vašemu pracovnímu prostředí a naučíme vás tak nejen základním dovednostem, jako je poskytování první pomoci při zástavě srdce a ošetřování ran, ale také, jak správně a pohotově reagovat na nouzové situace ve vašem pracovišti.

Získáte dovednosti potřebné k tomu, abyste mohli efektivně reagovat na úrazy a nenadálé události, a zachránit tak zdraví a životy svých kolegů.

Počet osob: 20

Délka: 4h

Cena: Na dotaz

PRVNÍ POMOC
PRO PEDAGOGY

Je dobře známo, že zvládnutí první pomoci je klíčovou dovedností pro každého člověka, zejména pro pedagogy, kteří jsou v každodenním kontaktu s množstvím studentů.

Náš kurz první pomoci pro pedagogy je navržen s ohledem na specifické potřeby pedagogického personálu, který má zodpovědnost za bezpečí a zdraví žáků ve školním prostředí.

Cílem tohoto kurzu je předat pedagogům klíčové dovednosti a znalosti, které jim umožní efektivně a bezpečně reagovat v různých nouzových situacích, jenž ve školním prostředí nastávají. Navštěvujeme mateřské školy, základní školy, gymnázia, střední i vysoké školy.

Počet osob: 15

Délka: 4h

Cena: 4 500 Kč

PRVNÍ POMOC
PRO ŽÁKY ŠKOL

Žáci a studenti jsou často první u situace, kdy je potřeba někomu pomoci. Proto se má s její výukou začít co nejdříve.

Jsme tu proto, abychom žákům a studentům poskytli důležité základy první pomoci, které jim umožní umět správně reagovat v nečekaných situacích a chránit sebe a spolužáky. Velký důraz klademe na znalost problematiky tísňového volání, kde je nejdůležitější správně určit svoji polohu, a proto žáky seznamujeme s použitím Aplikace Záchranka. Náš kurz první pomoci pro žáky školy je navržen tak, aby byl interaktivní, informativní a zábavný.

Počet osob: třída

Délka: 4h

Cena: 2 900 Kč

KURZ PRO ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

Zdravotníci jsou v každodenním kontaktu s pacienty. Proto jsou povinni se každoročně vzdělávat v poskytnutí první pomoci.

Jsme zde, abychom poskytli špičkový kurz první pomoci speciálně navržený pro personál, zejména v ambulantních provozech zdravotnictví, jako jsou ordinace lékařů a polikliniky, ale také domovy pro seniory, homecare, rehabilitační centra, lázně a další.

Tento kurz je zaměřen na poskytnutí pokročilých dovedností a znalostí potřebných pro rychlou a efektivní reakci v různých situacích, které mohou nastat při poskytování péče pacientům.

V kurzu rozebíráme problematiku komunikace se záchrannou službou a předání pacienta jejím výjezdovým složkám, například zajištění pacienta a přípravu zdravotnické dokumentace.

Naší snahou je připravit personál na poskytnutí pomoci za maximálního využití zdravotnických pomůcek, které jsou v daném zařízení k dispozici.

Počet osob: Individuálně

Délka: 4h

Cena: Na dotaz

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ

Náš kurz první pomoci u dětí je určen veřejnosti
a je navržen tak, aby byl interaktivní a je přizpůsoben potřebám rodičů, i těm nastávajícím, opatrovníků a všech, kteří pravidelně pracují nebo tráví čas s dětmi.

Získáte dovednosti jako je zvládnutí alergický reakcí, křečových stavů, úrazů až po resuscitaci dětí.

Délka: 4h

Cena: 690 Kč/osoba

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Náš kurz první pomoci pro veřejnost je určen každému, kdo si přeje získat důležité dovednosti a znalosti, které mohou být klíčové v nouzových situacích.

Bez ohledu na vaše předchozí zkušenosti či profesní obor vám tento kurz poskytne praktické dovednosti, znalosti a sebevědomí potřebné k tomu, abyste mohli reagovat rychle a efektivně, když to bude nejpotřebnější.

Délka: 4h

Cena: 690 Kč/osoba